Harmonogram zápisov

Študijné oddelenie zverejňuje harmonogramy zápisov na akademický rok 2017/2018 (XLS súbor na stiahnutie):

1. ročník

Forma štúdia Stupeň Ročník Študijný program Dátum Čas Poslucháreň
denná 1. 1. AaRP 22.8.2017 8,30 P-24
denná 1. 1. BaG 22.8.2017 8,30 P-24
denná 1. 1. DLP 22.8.2017 8,30 P-24
denná 1. 1. GaKN 22.8.2017 8,30 P-24
denná 1. 1. GaGIS 22.8.2017 8,30 P-24
denná 1. 1. GaRR 23.8.2017 8,30 P-24
denná 1. 1. GT 22.8.2017 8,30 P-24
denná 1 1. GP 23.8.2017 8,30 P-24
denná 1. 1. HsV 23.8.2017 8,30 P-24
denná 1. 1. IP 23.8.2017 8,30 P-24
denná 1. 1. MP 23.8.2017 8,30 P-24
denná 1. 1. OŽP 23.8.2017 8,30 P-24
denná 1. 1. MZZ 23.8.2017 8,30 P-24
denná 1. 1. MZZ 23.8.2017 8,30 P-24
denná 1. 1. PL 23.8.2017 8,30 P-24
denná 1. 1. RK 23.8.2017 8,30 P-24
denná 1. 1. TNPP 23.8.2017 8,30 P-24
denná 1. 1. VAZE 23.8.2017 8,30 P-24
denná 1. 1. ZPBT 23.8.2017 8,30 P-24
denná 2. 1. DLP 22.8.2017 13,00 P-24
denná 2. 1. GI 22.8.2017 13,00 P-24
denná 2. 1. GT 22.8.2017 13,00 P-24
denná 2. 1. IGaKN 22.8.2017 13,00 P-24
denná 2. 1. IP 22.8.2017 13,00 P-24
denná 2. 1. MZZ 23.8.2017 13,00 P-24
denná 2. 1. PL 23.8.2017 13,00 P-24
denná 2. 1. RK 23.8.2017 13,00 P-24
denná 2. 1. RP 23.8.2017 13,00 P-24
denná 2. 1. TBaT 23.8.2017 13,00 P-24
denná 2. 1. TNPP 23.8.2017 13,00 P-24
denná 2. 1. VAZE 23.8.2017 13,00 P-24
denná 2. 1. ZPBT 23.8.2017 13,00 P-24
externá 1. 1. BaG 24.8.2017 8,30 P-24
externá 1. 1. DLP 24.8.2017 8,30 P-24
externá 1. 1. GaKN 24.8.2017 8,30 P-24
externá 1. 1. GaGIS 24.8.2017 8,30 P-24
externá 1. 1. GT 24.8.2017 8,30 P-24
externá 1. 1. MP 24.8.2017 8,30 P-24
externá 1. 1. MZZ 24.8.2017 8,30 P-24
externá 1. 1. PL 24.8.2017 8,30 P-24
externá 1. 1. RK 24.8.2017 8,30 P-24
externá 1. 1. VAZE 24.8.2017 8,30 P-24
externá 1. 1. ZPBT 24.8.2017 8,30 P-24
externá 2. 1. DLP 24.8.2017 10,00 P-24
externá 2. 1. GT 24.8.2017 10,00 P-24
externá 2. 1. IGaKN 24.8.2017 10,00 P-24
externá 2. 1. MZZ 24.8.2017 10,00 P-24
externá 2. 1. TBaT 24.8.2017 10,00 P-24
externá 2. 1. TNPP 24.8.2017 10,00 P-24
externá 2. 1. VAZE 24.8.2017 10,00 P-24

2. a 3. ročník

Forma štúdia Stupeň Ročník Študijný program Dátum Čas Poslucháreň
denná 1. 2. BaG, GP 6.9.2017 8,30 P-24
denná 1. 2. DLP 6.9.2017 8,45 P-24
denná 1. 2. GaGIS 6.9.2017 9,45 P-24
denná 1. 2. GaKN 6.9.2017 10,00 P-24
denná 1. 2. GT 6.9.2017 10,30 P-24
denná 1. 2. IP,MP,RK 6.9.2017 11,15 P-24
denná 1. 2. MZZ 7.9.2017 8,30 P-24
denná 1. 2. OŽP 7.9.2017 9,00 P-24
denná 1. 2. PL 7.9.2017 9,30 P-24
denná 1. 2. TNPP 7.9.2017 10,00 P-24
denná 1. 2. VAZE 7.9.2017 10,15 P-24
denná 1. 2. ZPBT 7.9.2017 11,00 P-24
denná 1. 3. DLP 11.9.2017 8,30 P-24
denná 1. 3. GaKN 11.9.2017 9,15 P-24
denná 1. 3. GT 11.9.2017 10,15 P-24
denná 1. 3. IP 11.9.2017 11,00 P-24
denná 1. 3. MP 11.92017 11,00 P-24
denná 1. 3. MZZ 12.9.2017 8,30 P-24
denná 1. 3. PL 12.9.2017 9,00 P-24
denná 1. 3. OŽP 12.9.2017 9,45 P-24
denná 1. 3. TNPP 12.9.2017 9,45 P-24
denná 1. 3. VAZE 12.9.2017 10,15 P-24
denná 1. 3. ZPBT 12.9.2017 10,45 P-24
denná 2. 2. DLP 04.09.2017 8,00 P-24
denná 2. 2. GI 04.09.2017 11,30 P-24
denná 2. 2. GT 04.09.2017 9,00 P-24
denná 2. 2. IGaKN 04.09.2017 10,00 P-24
denná 2. 2. IP 04.09.2017 11,00 P-24
denná 2. 2. MET 04.09.2017 11,30 P-24
denná 2. 2. MZZ 05.09.2017 8,00 P-24
denná 2. 2. RK 04.09.2017 11,00 P-24
denná 2. 2. RP  04.09.2017 11,00 P-24
denná 2. 2. PLO 05.09.2017 9,00 P-24
denná 2. 2. TBaT 05.09.2017 10,00 P-24
denná 2. 2. TNPP 05.09.2017 10,00 P-24
denná 2. 2. VAZE 05.09.2017 10,30 P-24
denná 2. 2. ZPBT 05.09.2017 11,00 P-24
externá 1. 2. všetky ŠP 12.09.2016 9,00 P-24
externá 1. 3. všetky ŠP 12.09.2016 11,00 P-24
externá 2. 2. všetky ŠP 13.09.2016 11,00 P-24