Fotografická súťaž pre študentov

Informujeme našich študentov, že sa ešte stále majú možnosť zapojiť do fotografickej súťaže Týždňa vedy a techniky!!! Svoje práce do súťaže môžu poslať cez formulár na webe Týždeň vedy a techniky do 11. 10. 2017.

Téma fotografickej súťaže: Voda a veda

Kategórie súťaže:

  1. Študenti stredných škôl
  2. Študenti vysokých škôl vrátane doktorandov

Uzávierka súťaže: 11. 10. 2017

Vyhlasovateľ súťaže: Centrum vedecko-technických informácií SR

Informácie k súťaži, štatút, pravidlá, plagát, pozvánka, formulár sú zverejnené na adrese:
http://www.tyzdenvedy.sk/o-tyzdni-vedy-a-techniky/podujatia-organizatorov/fotograficka-sutaz.html?page_id=320

V rámci tejto témy súťaže sa môžu študenti a doktorandi realizovať a prezentovať svoj pohľad na prepojenie vody a vedy.