F BERG na kongrese v St. Petersburg

Viac ako 50 univerzít sveta so zameraním na nerastné suroviny na kongrese v St. Petersburgu vypracovalo pod gesciou UNESCO unikátny a kompatibilný systém vzdelávania, ktorý pre ťažobné spoločnosti zaručí len tú najvyššiu kvalitu budúcich expertov – „surovinárov“.

Fakulta BERG je v tomto procese veľmi aktívna a dlhodobé partnerstvá fakulty a projektová spolupráca (už v novembri sa dočkáme prekvapenia) nás posúva medzi európsku elitu. Pre poslucháčov fakulty len to najlepšie 🙂