F BERG – jedna z popredných fakúlt

Atraktívnosť štúdia na fakulte BERG, zároveň uplatniteľnosť v praxi v rôznych oblastiach po celom Slovensku a v zahraničí je zrejmá, ako aj záujem o štúdium na fakulte.

To potvrdzuje aj počet podaných prihlášok na fakultu, ktoré je umiestnili na popredné miesta spomedzi všetkých fakúltu na TUKE.

Fakulta BERG je synonymom moderných metód štúdia, prepojenosti na prax a mladá, flexibilná skupina rešpektovaných pedagógov, ktorá zaručuje zaujímavé a zmysluplné vzdelanie.

graf2