F BERG členom pracovnej skupiny EIT RawMaterials pre vzdelávanie

Fakulta BERG, TUKE sa v máji tohto roku dostala do pracovnej skupiny EIT RawMaterials pre vzdelávanie. Stalo sa tak po starostlivom výbere z kandidátov, ktorí predstavujú partnerov krajín Východnej a Juhovýchodnej Európy. Táto pracovná skupina pozostáva zo zastúpenia ôsmich partnerov, ktorí sa budú podieľať na tvorbe vzdelávacej stratégie EIT RawMaterials v snahe inovovať vzdelávací proces a prispôsobiť ho potrebám dnešnej Európy. Presné zloženie pracovnej skupiny vyzerá nasledovne:

  • AGH University of Science and Technology – representative: Radek Pomykała
  • DMT GmbH & Co. KG – representative: Norbert Benecke
  • Montanuniversitaet Leoben – representative: Ulrike Haslinger
  • Technical University of Košice (Kosice HUB) – representative: Jana Smihulova
  • Technische Universität Bergakademie Freiberg (RCF) – representative: Willem Zank
  • Technische Universität Wien – representative: Ildiko Merta
  • University of Miskolc – representative: Ferenc Mádai
  • University of Zagreb (Adria HUB) – representative: Sibila Borojevic Sostaric

Tešíme sa, že naša fakulta si upevnila silnú pozíciu v rámci najväčšej inovačnej komunity na svete, zameranej na nerastné suroviny.