Expozícia zbierok

  Základné informácie
 

kras

 

mineral

 

lozisko

 

paleo

 

Expozícia zbierok je súčasťou Ústavu geovied, FBERG, Technickej Univerzity v Košiciach. Jej cieľom bolo sprístupniť zbierkový fond ústavu študentom TU, ale aj školám a širokej verejnosti. Pôvodne boli zbierky v samostatnom pavilóne a jeho slávnostné otvorenie sa konalo 2. júna 1994, následné znovuotvorenie v nových priestoroch sa konalo 14. októbra 2011. foto_pavilonu300e
Informačný systém
V priestore expozície sú umiestnené tri zbierky. V jednej časti je inštalovaná mineralogická zbierka, v druhej je paleontologická zbierka a v tretej expozícia ložísk nerastných surovín. Autormi mineralogickej sú Ing. Jana Zacharovová a doc. Ing. Marián Košúth, PhD. Mineralogický systém obsahuje vyše 1500 vystavených exponátov, ktoré sú umiestnené v množstve vitrín. Vzorky pochádzajú z 76 štátov sveta, zo 651 rôznych lokalít, a zastúpená je napr. aj Austrália či Antarktída. Medzi unikátne exponáty patria antimonity z Kremnice, rýdza meď z Bankova, rutil z revúcej, devillín zo Španej doliny, evansit zo Železníka, striebro z Příbramu, wolframit z Cínovca, kassiterit z Horního Slavkova, fluority z anglických lokalít Cumberland a Durham. Celá mineralogická zbierka je zaradená do svetového mineralogického adresára O.V.Petersen et al.: World Directory of Mineral Collections, IMA, Mineralogical Record Inc. Tuscon, Arizona, 1994.

Autorom paleontologickej expozície je prof. Ing. Michal Zacharov, CSc. Expozícia je rozdelená na dve časti: systematickú fytopaleontológiu a zoopaleontológiu. Jednotlivé exponáty sú začlenené do systému v rámci 7 základných systematických jednotiek.

Jednu časť expozície ložísk nerastných surovín tvoria rudné ložiská Slovenskej republiky. Bola inštalovaná podľa rozdelenia ložísk v publikácii: P. Grecula et al., 1995: Ložiská nerastných surovín Slovenského rudohoria, Bratislava. Druhú časť tvoria ložiská Českej republiky

Ústav geovied sprístupnil v Expozícii zbierok informačný systém. Mineralogická zbierka obsahuje viac ako 1200 vzoriek, ktoré je možné prezerať a vyhľadávať podľa umiestnenia vo výstavnej skrini, názvu vzorky, chemického vzorca, lokality pôvodu a štátu. Ďalšou prístupnou cez informačný systém je ložisková zbierka, ktorá obsahuje takmer 600 exponátov. Paleontologická zbierka je informačným systémom prezentovaná v podobe ukážkovej fotogalérie.

Expozícia zbierok je umiestnená v areáli Technickej univerzity, v suteréne budovy L9A
 

Kontakt
Technická Univerzita v Košiciach
Ústav geovied
Park Komenského 15
042 00 Košice
 
Telefón: 00421 55 6027645, 00421 55 6023137
e-mail:
zdenka.babicova@tuke.sk