Expo Astana 2017 – Energia budúcnosti

Od 10. júna do 10. septembra sa v kazašskom hlavnom meste Astana konala medzinárodná výstava Expo Astana 2017 – Future Energy (Energia budúcnosti), ktorej účastníkom bol aj náš doktorand Ing. Daniel Šlosár. Viac sa dočítate na strane 20 (číslo strany PDF súboru) tu.