Erasmus+

Informujeme študentov Fakulty BERG o výzve na podávanie prihlášok na Erasmus+ praktickú stáž do krajín EÚ pre študentov a budúcich absolventov pre akad. r. 2017/2018. Prihlášky k tejto výzve môžu študenti odovzdávať priamo na Úseku pre zahraničné vzťahy.