Erasmus výzva pre mobility pedagógov a zamestnancov do EÚ 2017/2018

Oznamujeme, že bola vyhlásená výzva pre učiteľov a pracovníkov na predkladanie prihlášok Erasmus+ mobility pre akademický rok 2017/2018
Podporované aktivity sú:

  • Mobilita učiteľov za účelom výučby na partnerskej VŠ /min. 8 vyučovacích hodín/,
  • Mobilita pracovníkov VŠ do podnikov za účelom školenia – výmeny teoretických a praktických skúseností /min.2 dni/,
  • Mobilita administratívnych, nepedagogických a pedagogických pracovníkov VŠ na zahraničnú VŠ za účelom školenia – zvýšenia svojich pracovných kvalít /min. 2 dni/.

Viac informácií sa dozviete na odkaze TUKE: http://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/news/erasmus-eu , kde nájdete aj potrebné prílohy. Vyplnené tlačivá je potrebné odovzdať prodekanke Kozákovej do 22.septembra 2017.