Engineering Academic Challenge: súťaž pre študentov vysokých škôl

V  pondelok 18. 9. začala súťaž pre študentov vysokých škôl po celom svete, ktoré majú prístup ku Knovel Libray. Budeme radi, keď súťaž Engineering Academic Challenge využijeme na rozvoj inžinierskych zručností, podporu informačnej gramotnosti študentov a zapojenie e-zdrojov do vzdelávania.

Viac o súťaži na www.knovel.sk/novinky-a-informacie

Vedeli ste že, …

Máte záujem o praktický seminár v slovenčine – online alebo u vás – pre pedagógov a/alebo študentov prispôsobený odbornému zameraniu vašej inštitúcie? Kontaktujte prosím Luciu Poledníkovú, oficiálneho zástupcu Knovel pre Slovensko (lucia.polednikova@aip.cz). Súťaž trvá do 22.10.2017.