EK prijala zoznam kritických nerastných surovín pre EÚ


Dňa 13. septembra 2017 Európska komisia v rámci obnovenej stratégie priemyselnej politiky EÚ prijala nový zoznam kritických surovín pre EÚ. V zozname sa identifikujú suroviny s veľkým významom pre hospodárstvo EÚ a vysoké riziko spojené s ich dodávkou.

Nový zoznam obsahuje deväť nových surovín v porovnaní so zoznamom z roku 2014. Ide o baryt, bizmut, hafnium, hélium, prírodný kaučuk, fosfor, skandium, tantal a vanád, čím sa počet surovín, ktoré EK považuje za kritické, dostal na číslo 27.


Zdroj: http://ec.europa.eu