Edičné stredisko

Edičné stredisko

Kontaktná adresa

Edičné stredisko
Park Komenského 19 (Deliusov pavilón)
042 00 Košicetel.: +421-55-602 3102, 602 3118
e-mail: edic.fberg@tuke.sk
Predajňa skrípt
pondelok-piatok
800-1200   1300-1500

PONUKA PRÁC

 • Digitálna tlač
  • všetky druhy dokumentov do formátu A3+
  • študijná literatúra, skriptá
  • autoreferáty
  • letáky, plagáty
  • vizitky
  • promočné oznámenia
  • pozvánky na rôzne podujatia, jubileá, pamätné listy (tlač aj na ručný prírodný papier)
  • kopírovanie dokumentov
 • Grafické a propagačné práce
  • tvorba propagačných materiálov od návrhu po realizáciu
  • návrhy a grafické spracovanie pozvánok, vizitiek, oznámení …
  • skenovanie, úprava obrázkov a grafík
 • Vydavateľská činnosť pre autorov F BERG
  • vydávanie skrípt, študijnej literatúry a iných učebných textov
  • monografie
  • konferenčné zborníky
  • interný vedecký fakultný časopis Acta Montanistica Slovaca
 • Predaj
  • skriptá, študijná literatúra, monografie
  • reklamné a darčekové predmety
  • keramika
  • banícke kladivká
 • Väzba
  • V1 (spinkami)
  • V2 (lepená)
  • V8 (knižná s tvrdým obalom)
  • hrebeňová
  • lištová
 • Iné
  • laminovanie do formátu A4
  • CD napaľovanie
  • CD potlače
 • Predajňa skrípt a darčekových predmetov:
predajňa skrípt predajňa skrípt a darčekových predmetov