Partnerstvo s Ministerstvom Hospodárstva SR a Ministerstvom Životného prostredia SR v oblasti surovín