Doktorandské skúšky z cudzieho jazyka zimný semester 2019/2020

Technická univerzita v Košiciach

Katedra jazykov

 

Doktorandské skúšky z cudzieho jazyka

Zimný semester 2019/2020

Doktorandské skúšky z cudzieho jazyka sa v zimnom semestri 2019/2020 budú konať v týchto termínoch:

08.01.2020   streda     8.30 – 13:30

10.01.2020   piatok    8.30 – 13:30

14.01.2020   utorok    8.30 – 13:30

16.01.2020   štvrtok    8.30 – 13:30

23.01.2020   štvrtok    8.30 – 13:30

 04.02.2020    utorok    8.30 – 13:30

 11.02.2020    utorok    8.30 – 13:30

 13.02.2020    štvrtok   8.30 – 13:30

 

Prihlásenie sa na skúšku

Doktorandi sa po dohode so svojím školiteľom a jazykovým konzultantom môžu prihlásiť na skúšku v čase od 02.12.2019 do 18.12.2019  prihlasovacím formulárom na stránke https://rkfv1.youcanbook.me