Dodatočná Erasmus+ výzva pre mobility študentov

Úsek pre zahraničné vzťahy TUKE vypisuje dodatočnú výzvu pre študentov, záujemcov o Erasmus+ študijný pobyt v letnom semestri akademického roka 2017/18. Prihlášky je možné odovzdávať fakultným koordinátorom (prodekanka Kozáková) do 16.10.2017.

Viac informácií a detaily výzvy sa dozviete na: http://web.tuke.sk/erasmus/?s=studium