Denník z Iránu – časť tretia

Z Tabasu sme sa v nasledujúce dni presunuli asi 600 km na juh pozdĺž afgánskych a pakistánskych hraníc do Kermánu, kde sa nachádzajú viac ako 150 mil. rokov staré, jurské horniny uchovávajúce stopy po niekdajšom živote a prírodnom prostredí. Cestou okolo púšte sme obdivovali obrazy fatamorgány, ktorá bola spôsobená trblietajúcim sa horúcim vzduchom na púšti. Geológia tejto oblasti bola fantastická, pracovali sme každý deň až do súmraku a dlhú cestu k autu nám označoval len ohník, na ktorom náš šofér, pán Shafiei, starostlivo pripravoval silný iránsky čaj. Noci boli ťažké – spali sme v Ravare vo veľmi skromnom príbytku (najlepší hotel v širokom okolí – ale bez postelí) so stravou, ktorej kraľoval typický iránsky chlieb, syr a čierny čaj. V posledný deň tejto časti expedície sme si dopriali kultúru: navštívili sme srdce starobylej perzskej ríše – Persepolis, kde Darius Veľký a Xerxes vystavali úžasné mesto vyzdobené sochami, reliéfmi a inými architektonickými skvostami, ktoré by bolo ťažké zopakovať aj v dnešnom svete honosiacom sa názvom štvrtá priemyselná revolúcia. Ostávajú nám len posledné dni expedície, o ktorých budeme referovať nabudúce.