Denník z Iránu – časť druhá

Predtým, ako sme opustili Zanjan, ležiaci ani nie 100 km južne od Kaspického mora, sme strávili ešte jeden deň v južnej časti pohoria Alborz. Zamerali sme sa na výskum treťohorných sedimentov, ktoré sú tvorené kontinentálnymi červenými pieskovcami, vápencami a ílovcami. Vápence tvoria významný rezervoár plynu, ktorý sa ťaží západne od Teheránu.

Po prieskume tejto oblasti sme sa dohodli s našimi kolegami zo Zanjanskej univerzity, že táto lokalita bude predstavovať jednu z našich kľúčových oblastí pre štúdium v budúcom roku.

V ďalší deň nás čakala viac ako 1000 km cesta zo Zanjanu cez Teherán do mesta Tabas, ktoré leží v severovýchodnej časti Iránu. Celonočné cestovanie, 3 hodiny spánku a už nás čakajú prezentácie na 11. paleontologickom sympóziu Iránu. Nasledujúce dni nahradila oficiálnu a reprezentačnú časť expedície práca v teréne – vydali sme sa na lov fosílií a štúdium geológie druhohorných hornín.