Dekanské voľno 7.5.2018

Oznamujeme študentom denného a externého štúdia, že dekan Fakulty BERG, Prof. Ing. Michal Cehlár, PhD. udeľuje na pondelok, 7. 5. 2018 študentom vo všetkých stupňoch štúdia dekanské voľno z dôvodu konania sa pedagogickej konferencie a akademickej obce.