Dekanské voľno

Technická univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií si ctí jeden zo základných pilierov demokracie, ktorým je sloboda názoru, preto na piatok 9. marca 2018 od 12.00 h vyhlasuje dekan fakulty dekanské voľno pre študentov a zamestnancov, aby sa mohli slobodne rozhodnúť a vyjadriť svoj názor.