Dekanské voľno

Oznamujeme študentom denného a externého štúdia, že dekan Fakulty BERG, prof. Michal Cehlár udeľuje na piatok, 1. 12. 2017 študentom vo všetkých stupňoch štúdia dekanské voľno.