Dekanské voľno 3.5.2018

Oznamujeme študentom denného a externého štúdia, že dekan Fakulty BERG, Prof. Ing. Michal Cehlár, PhD. udeľuje na štvrtok, 3. 5. 2018 študentom vo všetkých stupňoch štúdia dekanské voľno z dôvodu konania sa jarného športového dňa.