Dekanské voľno 24. 09. 2018 pre 1. ročníky bakalárskeho štúdia

Oznamujeme študentom 1. ročníka bakalárskeho štúdia, že dňa 24. septembra 2018 od 10.50 do 12.20 hod dekan Fakulty BERG, prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., udeľuje dekanské voľno. 

V danom termíne sa bude konať slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019 a preto žiadame študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia, aby sa zúčastnili otváracieho ceremoniálu o 11.00 hod v Aule Maxima.