Ďakovný list pre FBERG

Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok udelil fakulte BERG ďakovný list za dlhoročnú spoluprácu, podporu banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku a za zachovanie baníckych tradícií.