Centrum spoločenských a psychologických vied SAV – zapojenie sa do výskumu pre študentov

Milí študenti prosíme vás o zapojenie sa do výskumu na tomto linku:
 
Info o projekte:
Do tohto projektu je zapojených viac než 45 krajín z celého sveta, nemá žiadnu finančnú podporu a všetci sa na ňom podieľame s úmyslom vzájomnej spolupráce a kolegiality. Zisťuje názory na spoločenskú akceptáciu rodových rolí. Na Slovensku oslovujeme VŠ študentov a študentky s apelom na participáciu na tejto výnimočnej iniciatíve. Vyplnenie celého dotazníka zaberie najviac 45 minút. 
Môže sa stať, že formulácia niektorých otázok vám bude pripadať neštandardná, no je to spôsobené predovšetkým „kultúrnou univerzálnosťou“, aby bolo možné otázky zodpovedať vo všetkých krajinách.
Zapojenie sa do výskumu je anonymné a  nevyplývajú z neho žiadne riziká ani povinnosti.
Výskum bol schválený etickou komisiou SAV.