Cenník reklamných predmetov ES

Košice

Mapa a knihy o Košiciach
Cena  1,00 – 6,11 €

Olejové lampy

Keramický svietnik s logom F BERG
Cena  12,00 €

Samuel Mikovíni-kniha

Samuel Mikovíni život a dielo
V celej knihe v klasickej šitej väzbe nájdete nádherné perokrezby.
Cena  6,20 €

Samuel Mikovíni/kniha
banícke a študentské piesne

CD Štiavničan
Spieva Spevokol Štiavničan Hudobná úprava na básne Andreja Sládkoviča baníckych a študentských piesní Jozef Radjanský

1. Zdar boh hore
2. Banícky stav
3. Gaudeamus
4. Už na baňu klopajú
5. Huntštosiar, huntštosiar
6. Na klopačke klopajú
7. Už opäť z veže zaznieva
8. Banícky majáles

CD-Štiavničan

9. Nácko zelený
10. Klopú, klopú, na baňu klopajú
11. Keď sa huntštosiar hnevá
12. Už odznel zvonca hlas
13. Banskoštiavnický venček
14. Idú páni po fárungu
15. Baníkova ruža
16. Semestrovská
17. Banícky koník
18. S kahancom na palci
19. Starý študent
20. Štiavnica
Cena  10,00 €

banícke a študentské piesne

CD Štiavničan – Banícky stav
Spieva spevácky zbor Štiavničan

1. Banícky stav
2. Už opäť z veže zaznieva
3. Banícky majáles
4. Keby si k nám Náco fárau
5. Vstávaj Hanzo hore
6. Dolnú bránu
7. Štiavnica
8. Prišla Pepa z ringu
9. Haviari, haviari
10. Klopú, klopú
11. Na tom Sitne
12. Gaudeamus igitur

13. Stav môj, to pýcha moja
14. Ket sa huntštosiar hnevá
15. Nácko zelený
16. Haviarova ruža
17. Už doznel zvonca hlas
18. Spomienka na Štiavnicu
19. Zdar Boh hore
20. S kahancom na palci
21. Sitno, Sitno vysoká skala
22. Banícke mamičky
23. Novina, milí kresťania
24. Baníkova vlasť
Cena  10,00 €
tričká a tašky

Tričko
Cena  5,50 €

Pero

Elegantné pero v papierovom obale
Cena  2,50 €

dáždnik

Dáždnik
Cena  5,50 €

odznak kladivka

Odznak kladivko
Cena  1,40 €

drobné reklamné predmety

Drobné reklamné predmety

perá s kľúčenkou

Perá s klúčenkou