Barborské spevy 67. „Skoku cez kožu“

Barborský výbor fakulty BERG všetkým prvákom na známosť dáva, že 07.11.2018 o 19:00 sa uskutočnia ďalšie Barborské spevy“ 67. „Skoku cez kožu“.

Tešíme sa hojnej účasti na 1. Barborskych spevoch. Zdieľajte info aj ostatným lišiakom a lišiačkam 🙂 a samozrejme nezabudnite si doniesť spevníky.