Baníci u prezidenta

Pán prezident SR Andrej Kiska prijal baníkov 👍 s dôležitým posolstvom, aby spoločne hľadali odpovede na otázky týkajúce sa baníctva: „Preto s rešpektom a hlbokou úctou k Vášmu povolaniu vravím, že je našou povinnosťou hľadať poctivé odpovede na výzvy, ktorým baníctvo čelí v súčasnosti. Sú to výzvy ekonomické, ktoré súvisia s efektívnosťou ťažby a jej podpory. Ekologické, ktoré súvisia s vplyvom na okolie baní a životné prostredie. A v neposlednom rade vplyv na zdravie samotných baníkov.“ Za FBERG sa stretnutia zúčastnila pani prodekanka doc. Ing. Lubica Kozáková, PhD.