Posts by Správca webu

Jesenný športový deň

Vo štvrtok 27. septembra 2017 sa v Herľanoch konal jesenný športový deň zamestnancov a doktorandov fakulty BERG. Všetky fotografie z...

Dodatočná Erasmus+ výzva pre mobility študentov

Úsek pre zahraničné vzťahy TUKE vypisuje dodatočnú výzvu pre študentov, záujemcov o Erasmus+ študijný pobyt v letnom semestri akademického roka 2017/18....

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS fakulty BERG

V zmysle § 8 ods. 1 Zásad volieb do AS FBERG TU v Košiciach a na základe uznesenia č. 12/2017...

Medzinárodná škola v Dubrovníku 2017

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) pre oblasť nerastných surovín vďaka programu KIC umožnil financovanie edukačného projektu “Dubrovnik International ESEE...

EK prijala zoznam kritických nerastných surovín pre EÚ

Dňa 13. septembra 2017 Európska komisia v rámci obnovenej stratégie priemyselnej politiky EÚ prijala nový zoznam kritických surovín pre EÚ....

F BERG na kongrese v St. Petersburg

Viac ako 50 univerzít sveta so zameraním na nerastné suroviny na kongrese v St. Petersburgu vypracovalo pod gesciou UNESCO unikátny...

Harmonogramy mimoriadnych štátnych skúšok pre inžinierske štúdium

Harmonogram mimoriadnych štátnic pre inžinierske štúdium si môžete pozrieť na odkazoch nižšie (pdf dokumenty): Harmonogram_ING_10_2017_ÚZZaGIS (zmena miestnosti) Harmonogram MIM SZS...

Engineering Academic Challenge: súťaž pre študentov vysokých škôl

V  pondelok 18. 9. začala súťaž pre študentov vysokých škôl po celom svete, ktoré majú prístup ku Knovel Libray. Budeme...

Dekanské voľno

Oznamujeme, že dekan Fakulty BERG uďeľuje všetkým študentom na deň 28. 9. 2017 (štvrok) dekanské voľno z dôvodu konania jesenného športového...

Otvorenie akademického roka 2017/2018

Na základe rozhodnutia Vedenia TUKE žiadame pedagógov o prerušenie výučby v 1. ročníkoch bakalárskeho štúdia dňa 25. 9. 2017 od...