Posts by Správca webu

Inovatívne didaktické metódy v pedagogickom procese

Na Fakulte BERG momentálne prebieha riešenie projektu doc. Ing. Kataríny Teplickej, PhD. – KEGA 002TUKE-4/2017 s názvom: Inovatívne didaktické metódy...

VIDEO: Ako podať prihlášku na VŠ

Ak si študent strednej školy a chceš sa hlásiť na vysokú školu, určite si pozri toto video. Ak nie si...

Konferencia VVAPOL 2018

V predstihu si Vás dovoľujeme informovať, že v dňoch 18. – 21. septembra 2018 sa bude konať jubilejná XX. medzinárodná konferencia...

Zoznam výziev na podanie projektov

Dovoľujeme si vás informovať, že Projektové pracovisko vypracovalo zoznam relevantných výziev na podanie projektových zámerov. Zoznam obsahuje domáce aj zahraničné...

The International Innovative Mining Symposium

Dávame do pozornosti významné podujatie z oblasti nerastných surovín, ktoré sa uskutoční v októbri 2018 v Kemerove, Rusku. Viac informácií...

VLOG#10 – Toto video je pre každého z vás

Máme tu koniec roka 2017 a podobne ako každý, aj my sumarizujeme. Fakulta BERG dosiahla v tomto roku významné úspechy...

Podmienky prijatia na doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium sa v akademickom roku 2017/2018 realizuje v nasledovných študijných programoch: ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie banské meračstvo a geodézia banská geológia...

VLOG#9 – Poznajú nás už aj v Bruseli

V novembri sme sa zúčastnili kľúčového podujatia z hľadiska zamerania našich aktivít – Raw Materials Week 2017 v Bruseli. Fakulta...

Cross-KIC-RIS-Event in Košice/Slovakia (Updated Agenda)

Date: 30 November 2017 at 13:00 – 1 December 2017 at 09:00  Venue: DoubleTree by Hilton, Košice (see map) Organizers: EIT...

Dekanské voľno

Oznamujeme študentom denného a externého štúdia, že dekan Fakulty BERG, prof. Michal Cehlár udeľuje na piatok, 1. 12. 2017 študentom vo všetkých...