Posts by Editor

Rozvrh Blokovej výuky spoločensko-vedných predmetov

Rozvrh výuky spoločensko-vedných predmetov na letný semester 2017/2018 nájdete tu.

Zmena vo výučbe spoločensko-vedných predmetov

Pre študentov inžinierskeho štúdia nastáva zmena vo výučbe spoločensko-vedných predmetov. Podrobnejšie info nájdete tu.  

Oznam pre zahraničných študentov

Katedra spoločenských vied realizuje výskum ohľadom adaptačných problémov, s ktorými sa stretávajú zahraniční študenti počas ich štúdia na TUKE. Výsledky budú...

Opakovaná Matematika 1 a Matematika I

Oznam pre študentov – opakovaná Matematika 1, Matematika I Študenti prvých ročníkov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, ktorí chcú využiť možnosť...

Projekt OpenMaker

Projekt OpenMaker ponúka môžnosť financovať Vašu inovatívnu myšlienku sumou 20 tisíc EUR. Už od januára sa môžete zúčastniť zaujímavých tématických...

Termíny pre skúšku z jazyka vrámci doktorandského štúdia

Termíny pre skúšku z jazyka vrámci doktorandského štúdia nájdete na tomto odkaze.  

Banícky ples Barbora 2017

Minulý týždeň sa konal Banícky ples Barbora 2017. Fotogalériu z tohto podujatia nájdete tu.

Konferencia s EIT RawMaterials

Minulý týždeň naša fakulta spolu s EIT RawMaterials zorganizovali a zavŕšili významnú konferenciu, ktorá znamená začiatok Regionálneho HUB centra v...

Prevzatie rozhodnutí o štipendiách

Žiadame študentov, ktorým bolo priznané v akademickom roku 2017/2018 prospechové, odborové a sociálne štipendium, aby si prevzali rozhodnutia na študijnom...

Výstava minerálov a predbarborský beh 2017

Foto z dnešného predbarborského behu kladivom a výstavy minerálov si môžete pozrieť tu. Víťazi: Ján KOĽVEK s najlepším mužským časom...