Posts by Správca webu 2

Climate-KIC Partner Meeting 11. 12. 2018

PDF pozvánka k stiahnutiu

Banícky ples Barbora 2018 oznam a videopozvánka

Videopozvánka Katky Knechtovej:  

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na FBERG TUKE v akademickom roku 2018/2019 – externá forma

Doktorandské štúdium je študijným programom tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania. Základné podmienky tohto štúdia upravuje § 54 zákona č.131/2002 Z. z....

Termíny skúšok – doktorandská skúška z cudzieho jazyka

Zimný semester 2018/2019 – Termíny skúšok 08. 01. 2019 9:00  – 12:30  utorok 15. 01. 2019 9:00  – 12:30  utorok 22....

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Diany Ráškayovej

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7...

Oznam rozhodnutia o priznaní prospechového štipendia

Rozhodnutia o priznaní  prospechového štipendia si môžete prevziať na študijnom oddelení v úradných hodinách.  

Arctic Mines Summer School in Finland July – August 2019

  PDF súbor: 2018 Arctic mines summer school

Vysledky volieb AS FBERG 2018

Zápisnica s výsledkami volieb do AS FBERG TUKE, ktoré sa konali dňa 08. 11. 2018, je k nahliadnutiu kliknutím tu.  

Seminár: Voda ako faktor prežitia v kontexte zmien globálnych prírodných podmienok

Vážení kolegovia dovoľujeme si Vás pozvať na seminár: Voda ako faktor prežitia v kontexte zmien globálnych prírodných podmienok. Dátum konania: 15....

Listina kandidátov do AS FBERG TUKE

Listina kandidátov do AS FBERG TUKE na funkčné obdobie od 10. 11. 2018 do 09. 11. 2022 je k nahliadnutiu v...