Posts by Správca webu 2

Dekanské voľno

Oznamujeme denným aj externým študentom FBERG, že na dni 31. 10. 2018 a  2. 11. 2018 dekan Fakulty BERG, prof. Ing. Michal...

Imatrikulácia prvákov a Lámavica Baníkov

 

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PaedDr. Pavla Hrončeka, PhD.

Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 1 ods. 14 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej...

Oznam rozhodnutia o priznaní, resp. nepriznaní sociálneho štipendia

Rozhodnutia o priznaní, resp. nepriznaní sociálneho štipendia si môžete prevziať na študijnom oddelení v úradných hodinách.

Oznámenie o aktivácii elektronickej schránky na doručovanie emailov pre študentov

Vážení študenti, vzhľadom k tomu, že Technická univerzita v Košiciach je z pohľadu zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej...

Zapoj sa do online súťaže pre vysokoškolákov Freshhh 2018!

Skupina MOL aj tento rok pripravila pre študentov vysokých škôl súťaž Freshhh 2018. Medzinárodná online hra je zameraná na ropný...

Študentská konferencia T-day

Ak si študent a myslíš na svoju budúcnosť, nezmeškaj túto príležitosť a zaregistruj sa na konferenciu T-DAY. Čaká ťa bohatý...

Výberové konanie na obsadenie pracovných miest

Dekan Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach v súlade s § 77  zákona č. 131/2002 Z. z.  o vysokých...

Oznam 1. Barborské spevy

Voľby do AS FBERG

  Vyhlásenie a organizačné zabezpečenie volieb do AS FBERG   Termín volieb do AS FBERG : 08.  november 2018 Voľby do...