Zápis na doktorandské štúdium na akademický rok 2019/2020

Informácie o termíne zápisov na doktorandské štúdium pre dennú a externú formu štúdia si môžete stiahnuť v pdf tu. 

Výberové konanie na obsadenie pracovných miest

Dekan Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z....

Pozvánka na VII. medzinárodnú vedeckú konferenciu: Vybrané aspekty integrovaného manažmentu životného prostredia „Kultúra a životné prostredie“

  Pozvánka s prihláškou na stiahnutie

Pokyny pre zápis študentov 2. ročníka FBERG v ZS 2019/2020 na cudzí jazyk

Pokyny pre zápis študentov 2. ročníka FBERG v ZS 2019/2020 na cudzí jazyk: 1. kolo zápisu je momentálne otvorené a skončí 26.07.2019....

Pozvánka na zápis do 1. ročníka bakalárskeho štúdia pre akad. rok 2019/2020

Pozývame Vás na zápis do 1. ročníka bakalárskeho štúdia, ktorý sa uskutoční podľa nasledovného harmonogramu: Denné štúdium   Študijné programy...

Informácie o e-zápise do 1. ročníka inžinierskeho štúdia

Zápisy na štúdium do 1. ročníka inžinierskeho štúdia budú uskutočňované cez Informačný systém  MAIS (e-zápis).  E-zápis na štúdium pre akad....

Intenzívny kurz slovenského jazyka pre ukrajinských študentov/ Интенсивные подготовительные курсы словацкого языка для иностранцев

Intenzívny kurz slovenského jazyka pre ukrajinských študentov/ Интенсивныеподготовительныекурсысловацкогоязыкадляиностранцев Vážení študenti! Prichádzate študovať na Slovensko, ale po slovensky nerozumiete a neviete sa...

Oznam o konaní štátnych skúšok v mimoriadnom termíne

Mimoriadny termín konania štátnych skúšok pre študijné programy prvého a druhého stupňa štúdia na FBERG bude dňa 17. 09. 2019....

Študenti pozor! The call for entrepreneurship course and practical geology/ geodesy/ processing field education

Vážení študenti dávame Vám do pozornosti unikátny 5-dňový kurz (30. 09. 2019 – 04. 10. 2019) spájajúci podnikové vzdelávanie a praktické...

Zápis predmetov v IS MAIS na akademický rok 2019/2020 – 1.kolo

Oznamujeme študentom FBERG, že od 10.06.2019 do 23.06.2019 bude pre nasledujúci akademický rok 2019/2020 otvorené 1. kolo zápisu predmetov štúdia...