Erasmus+ výzva na mobility zamestnancov TUKE do krajín EÚ a EHP

Úsek pre zahraničné vzťahy TUKE vypisuje výzvu na predkladanie prihlášok pre učiteľov a pracovníkov TUKE na Erasmus+ mobility v akademickom roku...

ISIC karty pre študentov – predĺženie termínu preberania kariet

Vážení študenti, oznamujeme Vám, že ISIC karty študentov, budú k dispozícii od pondelka 02.09.2019 do stredy 04.09.2019 v čase od 8.30 – 11.30 na...

Harmonogram zápisov študentov v akademickom roku 2019/2020

Harmonogram zápisov študentov v akademickom roku 2019/2020 je dostupný na stiahnutie kliknutím na odkaz: Harmonogram – Zápisy študentov.  

Zápis predmetov v IS MAIS na akademický rok 2019/2020 – 2.kolo

Oznamujeme študentom FBERG, že od 09.09.2019 do 15.09.2019 bude pre nasledujúci akademický rok 2019/2020 otvorené 2. kolo zápisu predmetov štúdia...

Informácie o e-zápise do 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia a do 1. a 2. ročníka inžinierskeho štúdia v dennej a externej forme štúdia pre ak. rok 2019/2020

Zápisy na štúdium do 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia a do 1. a 2. ročníka inžinierskeho štúdia v dennej a...

Obhajoby dizertačných prác v študijnom programe: Ekonomika zemských zdrojov

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení...

ISIC karty pre študentov

  Vážení študenti, oznamujeme Vám, že ISIC karty študentov, budú k dispozícii od pondelka 26.08.2019 do stredy 28.08.2019 v čase od 8.30 –...

Pozvánka pre zamestnancov FBERG na Salamandrový sprievod

Vážení zamestnanci FBERG, 6.9.2019 sa v Banskej Štiavnici koná tradičný Salamandrový sprievod mestom. Sprievodu sa každoročne úspešne zúčastňujú aj zamestnanci...

Obhajoby dizertačných prác v študijnom programe: Banská geológia a geologický prieskum

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení...

Obhajoby dizertačných prác

Podľa § 54  zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7...