Pôžičky pre študentov 2017

Dovoľujeme si oznámiť, že od 7. 8. 2017 si študenti môžu podať žiadosť o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania. Novelou zákona...

Oznam pre študentov a doktorandov – Salamandrový sprievod

Oznam pre študentov a doktorandov fakulty BERG (Salamandrový sprievod)!   V dňoch 8 a 9 septembra 2017 (piatok a sobota)...

Študuj Projektový manažment na Fakulte BERG v spolupráci s T-Systems Slovakia

Od akademického roku 2017/2018 začína na Fakulte BERG v spolupráci s T-Systems Slovakia nultý ročník štúdia prepojeného s praxou, pilotne...

VLOG#5 – Konferencia v Albene

Pozrite sa ako to vyzerá na obľúbenej a známej vedeckej konferencii SGEM v Albene, kde mala početné zastúpenie aj Fakulta...

Harmonogram zápisov

Študijné oddelenie zverejňuje harmonogramy zápisov na akademický rok 2017/2018 (XLS súbor na stiahnutie): 1. ročník Forma štúdia Stupeň Ročník Študijný...

VLOG#4 – Projekt DIM ESEE

Video z pracovnej cesty do Slovinska, ktorej cieľom bola účasť na kick-off meetingu k medzinárodnému projektu DIM ESEE, ktorý na...

Výberové konanie na obsadenie pracovných miest

Dekan  Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach v súlade s § 77  zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých...

Významné ocenenie pre študenta FBERG

Úspešný študent Fakulty BERG Daniel Šlosár a jeho kúzelný dáždnik Chargebrella žne úspechy zo všetkých strán. Vedenie fakulty je hrdé a...

Promócie za účasti ministra

Na slávnostnom akte – promócie, ktoré sa konali 23.06.2017 bolo promovaných viac ako 200 absolventov inžinierskeho štúdia FBERG. Promócií sa...

VLOG#3 – 65. výročie FBERG

Video venované oslavám fakultného jubilea zo dňa osláv 255. výročia založenia Banskej akadémie v Banskej Štiavnici a 65. výročia pôsobenia...