Rozhovor: Iránska expedícia našich vedcov

Naši geológovia prof. Juraj Janočko a doc. Julián Kondela z Ústavu geovied FBERG smerujú na geologickú expedíciu do Iránu na...

Národný štipendijný program

Zverejňujeme informáciu otvorenej vyzve na podávanie žiadostí o štipendium v rámci Národného štipendijného programu. Viac informácií nižšie alebo v pdf letáku...

Vicepremiér navštívil fakultu BERG

Fakulta BERG pôsobí v priemyselnom odvetví zemských zdrojov – surovín (raw materials) a Zeme ako takej, pričom svojimi aktivitami ovplyvňuje...

Mobilná aplikácia MAIS

Milí študenti, dávame Vám do pozornosti, že TUKE dňa 21. 02. 2017 uvoľnila do používania mobilnú aplikáciu MAIS Študent určenú...

Štipendium DBU v Nemecku pre Ing.

Informujeme študentov o možnosti získať štipendium DBU v Nemeckej spolkovej republike pre absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia. Toto štipendium poskytuje...

Oznam pre končiacich doktorandov

Doktorandi, ktorí nastúpili na dennú formu doktorandského štúdia 01.09.2014 a všetci doktorandi, ktorým končí doktorandské štúdium 31.08.2017, odovzdajú doktorandskú dizertačnú prácu...

Významný 25. Reprezentačný banícky ples

Dňa 10. februára 2017 sa v hoteli GRAND-MATEJ v Banskej Štiavnici konal „25.REPREZENTAČNÝ BANÍCKY PLES – 17.CELOSLOVENSKÝ“, ktorého sa zúčastnili...

Prijímacie konanie na Ing. štúdium v roku 2017/2018

Informujeme študentov, ktorí majú záujem študovať Ing. štúdium, resp. pokračovať v štúdiu na Fakulte BERG, o aktualizácii podmienok prijatia na...

Chcete titul Euroinžinier?

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností – ZSVTS (prostredníctvom svojej zložky Slovenského národného komitétu FEANI – SNKF) je členom Európskej federácie národných...

Letná prax v Európe – Summer of HPC

Našim študentom dávame do pozornosti letný program „Summer of HPC„, ktorý organizuje medzinárodná organizácie PRACE. V rámci tohto programu sú študenti...