Dekanské voľno

Oznamujeme, že dekan Fakulty BERG uďeľuje všetkým študentom na deň 28. 9. 2017 (štvrok) dekanské voľno z dôvodu konania jesenného športového...

Otvorenie akademického roka 2017/2018

Na základe rozhodnutia Vedenia TUKE žiadame pedagógov o prerušenie výučby v 1. ročníkoch bakalárskeho štúdia dňa 25. 9. 2017 od...

Fotografická súťaž pre študentov

Informujeme našich študentov, že sa ešte stále majú možnosť zapojiť do fotografickej súťaže Týždňa vedy a techniky!!! Svoje práce do...

VLOG6 – Toto by mal vidieť (nielen) každý nový študent!

V poradí šiesty vlog sa venuje praktickým informáciám pre nových študentov, aby sme im uľahčili začiatok štúdia. Video je však...

Salamander v Štiavnici

Fakulta BERG sa v týchto dňoch zúčastňuje Salamandrových osláv v Banskej Štiavnici. Pri tejto udalosti bol do baníckeho stavu prijatý...

Výber športu na ZS 2017/2018

ZÁPIS KONKRÉTNEHO ŠPORTU Z PREDMETU TELESNÁ VÝCHOVA Oznamujeme, že kolo zápisu na rozvrhovú jednotku (šport) predmetov telesná výchova bude prístupné...

Harmonogram štátnych skúšok bakalárskeho štúdia v mimoriadnom termíne

Harmonogram štátnych skúšok bakalárskeho štúdia v mimoriadnom termíne dostupný na nasledovných odkazoch:  PLG, DLP, GaKN ÚZZ (upravené)  

Oznam pre študentov I. ročníkov

Oznamujeme, že zápis do I. ročníkov denného a externého štúdia (bakalárskeho a inžinierskeho) pre všetkých študentov, ktorí sa ešte nezúčastnili...

Cena za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj BŠ

Vraví sa, že ak neviete odkiaľ prichádzate, neviete kto ste. Fakulta BERG si veľmi váži svoju minulosť a potešujúcim výsledkom...

Erasmus výzva pre mobility pedagógov a zamestnancov do EÚ 2017/2018

Oznamujeme, že bola vyhlásená výzva pre učiteľov a pracovníkov na predkladanie prihlášok Erasmus+ mobility pre akademický rok 2017/2018 Podporované aktivity...