Fakulta BERG znovu na Markíze a JOJ

VIDEO: Odvodňovacie vrty na sídlisku Dargovských hrdinov

Rozhovor doc. Tometza z Ústavu geovied Fakulty BERG na tému odvodňovacích vrtov na sídlisku Dargovských hrdinov si môžete pozrieť vo...

Denník z Iránu – časť tretia

Z Tabasu sme sa v nasledujúce dni presunuli asi 600 km na juh pozdĺž afgánskych a pakistánskych hraníc do Kermánu, kde sa nachádzajú...

Letná stáž pre 4. a 5. ročník

Uvádzame tlačovú správu ohľadom letnej stáže zo 14. marca 2017 Ako začať kariéru podľa seba? Skúste to v pivovare Spojiť...

Fulbrightovo štipendium

Fulbrightovo štipendium

Vážení študenti, dovoľujeme si oboznámiť Vás s možnosťou čerpať Fulbrightovo štipendium. Viac informácií sa dozviete v priloženom letáku nižšie.

GROWWW 2017 od Slovnaftu

GROWWW 2017 od Slovnaftu

Prikladáme našim študentom informáciu o absolventskom programe GROWWW, ktorý Vám môže pomôcť naštartovať kariéru priamo v naftárenskom priemysle.  

Denník z Iránu – časť druhá

Predtým, ako sme opustili Zanjan, ležiaci ani nie 100 km južne od Kaspického mora, sme strávili ešte jeden deň v...

Chargebrella v PC Revue

V marcovom čísle časopisu PC Revue sa v rubrike „Predstavujeme slovenské startupy“ dočítate o projekte doktoranda z našej fakulty –...

Denník z Iránu – časť prvá

Prvého marca sa začala spoločná Slovensko-Iránska paleontologická expedícia v Iráne, ktorej hlavným cieľom je prieskum a rekonštrukcia kontinentálnych ekosystémov a...

Oznam o konaní habilitačných prednášok a obhajob

Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 1 ods. 14 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej...