Oznam dekanské voľno 26. – 27. septembra 2019

Dekan FBERG TUKE, dr.h.c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., udeľuje na dni  26.septembra 2019 a 27. septembra 2019 dekanské  voľno všetkým študentom...

Slávnostné otvorenie akademického roka 2019/2020

Slávnostné otvorenie akademického roka 2019/2020 sa uskutoční dňa 23. 9. 2019 od 10.50 – 12.20 h. v Aule Maxima. Z tohto...

Fond na podporu vzdelávania – študentské pôžičky

Už tradične môžu študenti vysokoškolského štúdia podať žiadosť o študentskú pôžičku v jednom z dvoch termínov: 15. september 2019 a...

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom programe: Ekonomika zemských zdrojov

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších...

Zápis predmetov rektorátnych katedier do akademického roka 2019/2020 – predĺženie termínu

Zápis predmetov  rektorátnych katedier – Katedry jazykov, KSV, KTV do akademického roka 2019/2020 pre študentov FBERG je predĺžený do 16.09.2019 8:00.

Informácie o e-zápise do 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia a do 1. a 2. ročníka inžinierskeho štúdia v dennej a externej forme štúdia pre ak. rok 2019/2020 – predĺženie termínu

Online zápis na štúdium do 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia a do 1. a 2. ročníka inžinierskeho štúdia v dennej...

Zápis predmetov rektorátnych katedier do akademického roka 2019/2020

Kolo zápisu predmetov rektorátnych katedier (KJ a KTV) do akademického roka 2019/2020 bude od 04.09.2019 do 12.09.2019.   Výber športu na ZS...

Informácie o zápise na VŠ štúdium

Zápis uchádzačov o štúdium na FBERG, ktorí si podali prihlášku v termíne od 1.6.2019 do 30.8.2019 sa uskutoční dňa 19....

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom programe: Ekonomika zemských zdrojov

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení...

Harmonogramy štátnych skúšok v mimoriadnom termíne

Harmonogramy štátnych skúšok pre bakalárske a inžinierske štúdium sú dostupné pre nasledujúce študijné programy: DLO, PLO IPZaSS, RKZaSS GaKN GT, MZZ,...