Centrum spoločenských a psychologických vied SAV – zapojenie sa do výskumu pre študentov

Milí študenti prosíme vás o zapojenie sa do výskumu na tomto linku: https://ubcarts.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_eRNv1ggYCEO9PTL?Q_Language=SK   Info o projekte: Do tohto projektu je zapojených...

Oznam pre 2. ročník inžinierskeho štúdia a 3. ročník bakalárskeho štúdia v dennej a externej forme

Ďalšie kolo zápisu predmetov Katedry spoločenských vied do letného semestra akademického roka 2018/2019 bude otvorené od 08.01.2019 do 17.01.2019.  

Fotogaléria baníckeho plesu Barbora 2018

“ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]

Climate-KIC Partner Meeting 11. 12. 2018

PDF pozvánka k stiahnutiu

Banícky ples Barbora 2018 oznam a videopozvánka

Videopozvánka Katky Knechtovej:  

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na FBERG TUKE v akademickom roku 2018/2019 – externá forma

Doktorandské štúdium je študijným programom tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania. Základné podmienky tohto štúdia upravuje § 54 zákona č.131/2002 Z. z....

Termíny skúšok – doktorandská skúška z cudzieho jazyka

Zimný semester 2018/2019 – Termíny skúšok 08. 01. 2019 9:00  – 12:30  utorok 15. 01. 2019 9:00  – 12:30  utorok 22....

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Diany Ráškayovej

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7...

Oznam rozhodnutia o priznaní prospechového štipendia

Rozhodnutia o priznaní  prospechového štipendia si môžete prevziať na študijnom oddelení v úradných hodinách.  

Arctic Mines Summer School in Finland July – August 2019

  PDF súbor: 2018 Arctic mines summer school