Výsledky prijímacieho konania

Oznamujeme študentom, ktorí si podali prihlášku na Fakultu BERG, že výsledky prijímacieho konania sú zverejnené a môžu si ich pozrieť...

Oznam: Nácvik na promócie

Nácvik na promócie na uskutoční dňa 18.06.2018 v Dome umenia (Nácvik je povinný pre všetkých, ktorí sa zúčastnia promócií)   o...

Obhajoby dizertačných prác v študijnom programe využívanie a ochrana zemských zdrojov

     Podľa § 54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov...

Chcem si podať prihlášku!

Vážení uchádzači o štúdium, oznamujeme Vám, že dekan fakulty BERG, prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., predlžuje termín podania prihlášky na všetky...

Obhajoby dizertačných prác

Podľa § 54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a...

Oznam: Predĺženie termínu prijímacieho konania do 31. 08. 2018

Vážení uchádzači o štúdium, oznamujeme Vám, že dekan fakulty BERG, prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., predlžuje termín podania prihlášky na všetky...

Pracovné príležitosti pre našich absolventov v spoločnosti Carmeuse Slovakia s.r.o.

Spoločnosť Carmeuse Slovakia s.r.o. hľadá v radoch našich absolventov: Procesného inžiniera s aktívnou znalosťou anglického jazyka Výkonnú asistentku s aktívnou angličtinou Viac informácii...

FBERG v novinách Hornonitriansky baník: Vysokoškolskí študenti fakulty BERG skákali cez kožu

Harmonogram odovzdávania diplomov absolventom bakalárskeho štúdia

Harmonogram odovzdávania diplomov absolventom bakalárskeho štúdia si môžte stiahnuť kliknutím tu.

Oznam o výstupe pre absolventov denného a externého inžinierskeho štúdia

Výstup si vybavíte dňa 18. júna 2018 na študijnom oddelení (č. dverí 208 a): 8,00 hod.: Geologické inžinierstvo Geoturizmus Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností Manažérstvo zemských zdrojov Využívanie alternatívnych zdrojov...