Oznam: Doktorandské skúšky z cudzieho jazyka

Doktorandské skúšky z cudzieho jazyka v letnom skúškovom období Skúšky budú v utorok: 15.5., 22.5., 29.5., 5.6., 12.6., 19.6.2018 od...

Dekanské voľno 7.5.2018

Oznamujeme študentom denného a externého štúdia, že dekan Fakulty BERG, Prof. Ing. Michal Cehlár, PhD. udeľuje na pondelok, 7. 5. 2018 študentom vo...

VIDEO: Tohtoročná exkurzia študentov fakulty BERG

Oznam o konaní inauguračnej prednášky a konaní habilitačných prednášok a obhajob

Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a  geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 4 ods. 10 vyhlášky Ministerstva školstva...

French Summer Course 2018 at the University of Geneva

We are pleased to inform you about the French Summer Course 2018 at the University of Geneva.   Our programme,...

CI 2018 Student Scholarships: Contest Announcement

CI is delighted to announce the return of our annual student scholarship contests. Winners will earn a scholarship for the...

Matchmaking and Networking event – Vysoké Tatry

Rezervujte si v diári dátum 10. až 11. mája 2018! V máji sa v Hoteli Atrium vo Vysokých Tatrách uskutoční...

Oznam: Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2018 – X. ročník, Bratislava

Vážení kolegovia, účastníci a priaznivci Interaktívnej konferencie mladých vedcov, jubilejný X. ročník konferencie prináša viacero noviniek, ktoré ako veríme ešte viac...

Doplňujúce štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti

Katedra inžinierskej pedagogiky otvára v akademickom roku 2018/2019 štvorsemestrálne doplňujúce štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti (ďalej DPŠ) pre študentov TUKE....

Dekanské voľno

Oznamujeme študentom denného a externého štúdia, že dekan Fakulty BERG, prof. Michal Cehlár udeľuje na utorok, 3. 4. 2018 študentom vo všetkých stupňoch...