Predĺženie termínu na podanie prihlášok

Oznamujeme uchádzačom o štúdium na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia procesov a geotechnológií, že bolo vyhlásené II. kolo prijímačiek na bakalárske...

Obhajoby dizertačných prác

Podľa § 54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a...

Oznam pre študentov a doktorandov – Salamandrový sprievod

Oznam pre študentov a doktorandov fakulty BERG (Salamandrový sprievod)!   V dňoch 8 a 9 septembra 2017 (piatok a sobota)...

Študuj Projektový manažment na Fakulte BERG v spolupráci s T-Systems Slovakia

Od akademického roku 2017/2018 začína na Fakulte BERG v spolupráci s T-Systems Slovakia nultý ročník štúdia prepojeného s praxou, pilotne...

Zápis na doktorandské štúdium na ak. r. 2017/2018

DENNÁ FORMA I. ročník – denná forma Dátum a čas konania zápisu:          24.08.2017 – 8.30 hod. Miesto:                                     ...

VLOG#5 – Konferencia v Albene

Pozrite sa ako to vyzerá na obľúbenej a známej vedeckej konferencii SGEM v Albene, kde mala početné zastúpenie aj Fakulta...

Harmonogram zápisov

Študijné oddelenie zverejňuje harmonogramy zápisov na akademický rok 2017/2018 (XLS súbor na stiahnutie): 1. ročník Forma štúdia Stupeň Ročník Študijný...

VLOG#4 – Projekt DIM ESEE

Video z pracovnej cesty do Slovinska, ktorej cieľom bola účasť na kick-off meetingu k medzinárodnému projektu DIM ESEE, ktorý na...

Výberové konanie na obsadenie pracovných miest

Dekan  Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach v súlade s § 77  zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých...

Významné ocenenie pre študenta FBERG

Úspešný študent Fakulty BERG Daniel Šlosár a jeho kúzelný dáždnik Chargebrella žne úspechy zo všetkých strán. Vedenie fakulty je hrdé a...