Novinka: Mobilná aplikácia Fakulty BERG

Od dnes si môžte stiahnuť mobilnú aplikáciu Fakulty BERG pre zariadenia s operačným systémom Android na: https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.michalhumaj.fbergappka.release Aplikácia obsahuje aktuality, mapu...

Študenti baníci pozor! Voľné miesta na Salamandrový sprievod v Banskej Štiavnici

  Študenti baníci pozor !!!   V dňoch 7.9.2018 (piatok) a 8.9.2018 (sobota) sa uskutoční v Banskej Štiavnici tradičný Salamandrový...

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Márie Drevkovej

Podľa § 54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov...

Chcem si podať prihlášku! Do 31. augusta

Vážení uchádzači o štúdium, oznamujeme Vám, že dekan fakulty BERG, prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., predlžuje termín podania prihlášky na všetky...

Zápis na doktorandské štúdium akademický rok 2018/2019

Informácie o termíne zápisov na doktorandské štúdium pre dennú a externú formu štúdia si môžete stiahnuť v pdf tu.

Oznam pre budúcich prvákov inžinierskeho štúdia

Spolu s rozhodnutím o prijatí na inžinierske štúdium ste dostali aj pozvánku na zápis. Vzhľadom k zavedeniu e-zápisu od nasledujúceho...

Oznam: Nové!!! E-zápis na štúdium pre akademický rok 2018/2019

Zápisy na štúdium budú uskutočňované cez IS MAIS (e-zápis). E-zápis na štúdium je určený pre zápis do 2. , 3....

Oznam o konaní štátnych skúšok v mimoriadnom termíne

Mimoriadny termín konania štátnych skúšok pre študijné programy prvého a druhého stupňa bude dňa 18. 09. 2018 Záverečné práce je...

Oznam: Zápis predmetov na akademický rok 2018/2019

Upozorňujeme všetkých študentov, že od 25.6.2018 do 19.8.2018 je otvorené kolo zápisov predmetov pre nasledujúci akademický rok 2018/2019.    Vzhľadom...

Oznam: Poplatky za zápis a školné v akademickom roku 2018/2019

Upozorňujeme študentov, aby poplatky za zápis a za školné uhrádzali len bankovým prevodom presne podľa údajov v MAIS-e za akademický rok 2018/2019,...