Oznam rozhodnutia o priznaní, resp. nepriznaní sociálneho štipendia

Rozhodnutia o priznaní, resp. nepriznaní sociálneho štipendia si môžete prevziať na študijnom oddelení v úradných hodinách.

Oznámenie o aktivácii elektronickej schránky na doručovanie emailov pre študentov

Vážení študenti, vzhľadom k tomu, že Technická univerzita v Košiciach je z pohľadu zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej...

Zapoj sa do online súťaže pre vysokoškolákov Freshhh 2018!

Skupina MOL aj tento rok pripravila pre študentov vysokých škôl súťaž Freshhh 2018. Medzinárodná online hra je zameraná na ropný...

Študentská konferencia T-day

Ak si študent a myslíš na svoju budúcnosť, nezmeškaj túto príležitosť a zaregistruj sa na konferenciu T-DAY. Čaká ťa bohatý...

Výberové konanie na obsadenie pracovných miest

Dekan Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach v súlade s § 77  zákona č. 131/2002 Z. z.  o vysokých...

Oznam 1. Barborské spevy

Voľby do AS FBERG

  Vyhlásenie a organizačné zabezpečenie volieb do AS FBERG   Termín volieb do AS FBERG : 08.  november 2018 Voľby do...

Voľby do AS TUKE

  Vyhlásenie a organizačné zabezpečenie volieb do Akademického senátu Technickej univerzity v Košiciach   Termín volieb do AS TUKE (§2,...

Výsledky volieb dekana

AS FBERG TUKE na základe tajného hlasovania rozhodol, že kandidátom na dekana FBERG TUKE na nasledovné funkčné obdobie bol zvolený...

Zatriedenie externistov na hodiny telesnej výchovy

Oznamujeme externistom 1. a 2. ročníka, že telesnú výchovu majú v  dňoch 12.10., 26.10., 9.11. a 23.11. (piatky) vždy od 7,30 –...