Ponuka pre študentov na brigádu počas prázdnin

Hornonitrianske bane Prievidza (HBP), a.s. ponúkajú študentom FBERG možnosť brigády počas letných mesiacov. Viac informácií nájdete tu.

Štipendiá francúzskej vlády na rok 2018/2019

Francúzske veľvyslanectvo ponúka slovenským študentom kofinancované štipendiá za účelom absolvovania ročného študijného pobytu na francúzskej univerzite podľa vlastného výberu. Ponuka...

Rozvrh Blokovej výuky spoločensko-vedných predmetov

Rozvrh výuky spoločensko-vedných predmetov na letný semester 2017/2018 nájdete tu.

Zmena vo výučbe spoločensko-vedných predmetov

Pre študentov inžinierskeho štúdia nastáva zmena vo výučbe spoločensko-vedných predmetov. Podrobnejšie info nájdete tu.  

Konferencia VVAPOL 2018

V predstihu si Vás dovoľujeme informovať, že v dňoch 18. – 21. septembra 2018 sa bude konať jubilejná XX. medzinárodná konferencia...

Oznam pre zahraničných študentov

Katedra spoločenských vied realizuje výskum ohľadom adaptačných problémov, s ktorými sa stretávajú zahraniční študenti počas ich štúdia na TUKE. Výsledky budú...

Opakovaná Matematika 1 a Matematika I

Oznam pre študentov – opakovaná Matematika 1, Matematika I Študenti prvých ročníkov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, ktorí chcú využiť možnosť...

Zoznam výziev na podanie projektov

Dovoľujeme si vás informovať, že Projektové pracovisko vypracovalo zoznam relevantných výziev na podanie projektových zámerov. Zoznam obsahuje domáce aj zahraničné...

Projekt OpenMaker

Projekt OpenMaker ponúka môžnosť financovať Vašu inovatívnu myšlienku sumou 20 tisíc EUR. Už od januára sa môžete zúčastniť zaujímavých tématických...

The International Innovative Mining Symposium

Dávame do pozornosti významné podujatie z oblasti nerastných surovín, ktoré sa uskutoční v októbri 2018 v Kemerove, Rusku. Viac informácií...