Zápis do rozvrhu na letný semester 2019 /2020

Zápis do rozvrhu na letný semester 2019 /2020   Zápis do rozvrhu je povinnosťou všetkých denných študentov 1. a 2. stupňa štúdia....

Meet EIT RawMaterials Academy at TUKE

Harmonogram štúdia v akademickom roku 2019/2020

ČASOVÝ HARMONOGRAM ŠTÚDIA 2019-2020Stiahnuť

Rozvrh blokovej výučby spoločensko-vedných predmetov pre študentov končiacich ročníkov bakalárskeho a inžinierského štúdia

Rozvrh blokovej výučby spoločensko-vedných predmetov pre študentov končiacich ročníkov je pripravený na stiahnutie FBERG-rozvrh-2019-2020-blokova-vyucba-KSVStiahnuť

Medzinárodná letná škola – CirCOOL 3.0 – The Life Cycle of Polymers

CirCOOL 3.0 – The Life Cycle of Polymers VENUE:  MONTANUNIVERSITAET LEOBEN, AUSTRIA DATE: 6th  – 17th  July 2020!!!!APPLICATION DEADLINE: 30th April 2020,...

Úspešné ukončenie projektu KEGA po záverečnej oponentúre

Úspešné ukončenie projektu po záverečnej oponentúre : KEGA 002TUKE-4/2017 : Inovatívne didaktické metódy v pedagogickom procese na univerzitách a ich význam pre zvyšovanie pedagogického...

Podmienky prijatia na doktorandské štúdium na FBERG TUKE v akademickom roku 2019/2020 – externá forma

Podmienky prijatia na doktorandské štúdium na FBERG TUKE v akademickom roku 2019/2020 pre externú forma štúdia sú dostupné k stiahnutiu....

Noví akademici Učenej spoločnosti Slovenska

Valné zhromaždenie Učenej spoločnosti Slovenska, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 9. decembra 2019, zvolilo piatich nových akademikov: prof. Philipp Kukura, PhD.,...

Otvorenie kola zápisu spoločensko-vedných predmetov- oznam pre 2. ročník inžinierskeho štúdia a 3. ročník bakalárskeho štúdia v dennej a externej forme

Oznamujeme študentom končiacich ročníkov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v dennej a externej forme, že v termíne od 12.12.2019 do 10.01.2020...

Master in Advanced Materials: Innovative Recycling

Vážení študenti, dovoľujeme si Vám predstaviť učebný program AMIR – Master in Advanced Materials: Innovative Recycling. V prípade záujmu si preštudujte...