Akademický senát

Akademický senát F BERG TU v Košiciach

Predseda:

doc. Ing. Peter Tauš, PhD.
Ústav zemských zdrojov (ÚZZ)
Park Komenského 19
tel.: + 421-55-602 2840
e-mail: peter.taus@tuke.sk

Podpredseda:

doc. Ing. Marian Šofranko, PhD.
Ústav zemských zdrojov (ÚZZ)
Park Komenského 19
tel.: + 421-55-602 2955
e-mail: marian.sofranko@tuke.sk

Členovia - zamestnanecká časť:

 1. doc. Ing. Tomáš Bakalár, PhD.
  Ústav zemských zdrojov (ÚZZ)
  Park Komenského 19
  tel.: + 421-55-602 2958
  e-mail: tomas.bakalar@tuke.sk
 2. Ing. Peter Bindzár, PhD.
  Ústav logistiky (ÚL)
  Park Komenského 14
  tel.: + 421-55-602 3146
  e-mail: peter.bindzar@tuke.sk
 3. doc. Ing. Žofia Kuzevičová, PhD.
  Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov (ÚGKaGIS)
  Park Komenského 19
  tel.: + 421-55-602 2916
  e-mail: zofia.kuzevicova@tuke.sk
 4. doc. Mgr. Julián Kondela, PhD.
  Ústav geovied (ÚGV)
  Park Komenského 15
  tel.: + 421-55-602 3139
  e-mail: julian.kondela@tuke.sk
 5. doc. Ing. Marek Laciak, PhD.
  Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov (ÚRaIVP)
  Boženy Němcovej 3
  tel.: + 421-55-602 5175
  e-mail: marek.laciak@tuke.sk
 6. prof. Ing. Ján Terpák, CSc.
  Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov (ÚRaIVP)
  Boženy Němcovej 3
  tel.: + 421-55-602 5180
  e-mail: jan.terpak@tuke.sk
 7. doc. Ing. Erik Weiss, PhD.
  Ústav zemských zdrojov (ÚZZ)
  Boženy Němcovej 32
  tel.: + 421-55-602 2332
  e-mail: erik.weiss@tuke.sk
 8. doc. Ing. Gabriel Wittenberger, PhD.
  Ústav zemských zdrojov (ÚZZ)
  Park Komenského 19
  tel.: + 421-55-602 3148
  e-mail: gabriel.wittenberger@tuke.sk

Členovia - študentská časť:

 1. Ing. Barbora Benčőová
  Ekonomika zemských zdrojov
  e-mail: barbora.bencoova@gmail.com
 2. Ing. Peter Bokša
  Priemyselná logistika
  e-mail: peter.boksa@gmail.com
 3. Ing. Dominik Tudoš
  Ekonomika zemských zdrojov
  e-mail: dominiktudos@gmail.com
 4. Jakub Kovalčík
  Priemyselná logistika 
  e-mail: jakubkovalcik111@gmail.com
 5. Jakub Pačuta 
  Priemyselná logistika 
  e-mail: jakubpacuta@gmail.com

Členovia akademického senátu TU

Členovia z radov zamestnancov:

 1. doc. Ing. Marian Šofranko, PhD.
  Ústav zemských zdrojov (ÚZZ)
  Park Komenského 19
  tel.: + 421-55-602 2955
  e-mail: marian.sofranko@tuke.sk
 2. doc. Ing. Peter Tauš, PhD.
  Ústav zemských zdrojov (ÚZZ)
  Park Komenského 19
  tel.: + 421-55-602 2840
  e-mail: peter.taus@tuke.sk

Členovia z radov študentov:

 1. Ing. Tomáš Hurčík
  Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín
  e-mail: tomas.hurcik@student.tuke.sk

 

Dokumenty Akademického senátu a Akademickej obce

Výročné správy fakulty

Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2017
Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2016

Správy o činnosti Akademického senátu
Správa o činnosti AS F BERG za obdobie 2016-2017
Správa o činnosti AS F BERG za obdobie 2015-2016
Správa o činnosti AS F BERG za obdobie 2014-2015
Správy o činnosti AS F BERG za minulé obdobia (rar)

Zápisnice Akademického senátu

Výsledky volieb AS FBERG zo dňa 08. 11. 2018 
Zapisnica AS zo dňa 04. 10. 2018
Zápisnica AS zo dňa 03. 09. 2018
Zápisnica AS zo dňa 07. 05. 2018
Zápisnica AS zo dňa 12. 03. 2018
Zápisnica AS zo dňa 18. 09. 2017
Zápisnica AS zo dňa 26. 06. 2017

Zápisnica AS zo dňa 15. 05. 2017

Zápisnica AS zo dňa 06. 02. 2017
Zápisnica AS zo dňa 24. 10. 2016

Zápisnica AS zo dňa 20. 06. 2016
Zápisnica AS zo dňa 09. 05. 2016
Zápisnica AS zo dňa 04. 04. 2016
Zápisnica AS zo dňa 01. 02. 2016
Zápisnice AS z roku 2015 (rar)
Zápisnice AS z roku 2014 (rar)
Zápisnice AS z roku 2013 (rar)
Zápisnice AS z roku 2012 (rar)
Zápisnice AS z roku 2011 (rar)
Zápisnice AS z roku 2010 (rar)
Zápisnice AS z roku 2009 (rar)
Zápisnice AS z roku 2008 (rar)
Zápisnice AS z roku 2007 (rar)
Zápisnice AS z roku 2006 (rar)
Zápisnice AS z roku 2005 (rar)
Zápisnice AS z roku 2004 (rar)
Zápisnice AS z roku 2003 (rar)

Zápisnice Akademickej obce

Zápisnica AO zo dňa 07. 05. 2018
Zápisnica AO zo dňa 16. 05. 2017
Zápisnica AO zo dňa 06. 04. 2016
Zápisnice AO za minulé roky