Výberové konanie na obsadenie pracovných miest

Dekan Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na vnútorný predpis Technickej univerzity v Košiciach §3 a §4 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov, docentov a ostatných vysokoškolských učiteľov a funkcií vedúcich zamestnancov na Technickej univerzite v Košiciach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov do funkcií:

 Ústav zemských zdrojov

  • odborný asistent – 1 miesto –  študijný odbor: Baníctvo

Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov

  • docent – 1 miesto – študijný odbor: Aplikovaná matematika

  predpokladaný termín nástupu: 1. júl 2018

Podmienky pre obsadenie pracovných miest a všetky dôležité informácie ohľadom výberového konania sú uvedené v priloženom pdf dokumente.