Výberové konanie

Dekan Fakulty BERG vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov do funkcií odborného asistenta na Ústave zemských zdrojov a profesora na Ústave geodézie, kartografie a geografických informačných systémov. Viac sa dozviete v priloženom  súbore.