Slovenský korpus ukrajinských študentov

Aj tento akademický rok pripravilo občianske združenie „Slovenský korpus ukrajinských študentov“ (http://www.skkus.org/sk) krátke informácie o povolení na pobyt a o nostrifikácii v ukrajinskom jazyku.

Okrem toho aj v tomto roku bude SKUŠ pokračovať v konzultáciách pre študentov vo veci pobytu.
Konzultácie sa začnú od 05. 09. 2017. Budú ich robiť v sídle občianskeho združenia na Rázusovej ulici č. 49 v Košiciach. Konzultácie sa budú robiť pravidelne každý utorok od 15.00 – do 17.00 na Rázusovej 49.

Nižšie v pdf dokumentoch nájdete informácie o povolení na pobyt a o nostrifikácii v ukrajinskom jazyku.