F BERG – 2.Kolo zápisu do rozvrhu na letný semester 2019/2020

Termín 2. kola zápisu do rozvrhu na letný semester 2019/2020
bude
od 18.02.2020 od 9:00 hod. do 21.02.2020 do 10:00 hod.
 
V stredu 19.02.2020 od 7:00 do 12:00. bude priebežná odstávka systému IS MAIS kvôli uzatvoreniu ZS 2019,
po tomto termíne bude 2.kolo zápisu znova otvorené.
 
Zápis do rozvrhu je povinnosťou všetkých denných študentov 1. a 2. stupňa štúdia. (na rozvrh sa zapisujú aj študenti 1.Bc.)
 
Žiadame študentov, aby si rozvrh urobili včas a dôsledne.
Presun študenta medzi skupinami po uzavretí kola rozvrhu nie je povolený.