Oznam rozhodnutia o priznaní prospechového štipendia

Rozhodnutia o priznaní  prospechového štipendia si môžete prevziať na študijnom oddelení v úradných hodinách.  

Arctic Mines Summer School in Finland July – August 2019

  PDF súbor: 2018 Arctic mines summer school

Vysledky volieb AS FBERG 2018

Zápisnica s výsledkami volieb do AS FBERG TUKE, ktoré sa konali dňa 08. 11. 2018, je k nahliadnutiu kliknutím tu.  

Seminár: Voda ako faktor prežitia v kontexte zmien globálnych prírodných podmienok

Vážení kolegovia dovoľujeme si Vás pozvať na seminár: Voda ako faktor prežitia v kontexte zmien globálnych prírodných podmienok. Dátum konania: 15....

Listina kandidátov do AS FBERG TUKE

Listina kandidátov do AS FBERG TUKE na funkčné obdobie od 10. 11. 2018 do 09. 11. 2022 je k nahliadnutiu v...

Barborské spevy 67. „Skoku cez kožu“

Barborský výbor fakulty BERG všetkým prvákom na známosť dáva, že 07.11.2018 o 19:00 sa uskutočnia ďalšie Barborské spevy“ 67. „Skoku...

Fotoreporáž Imatrikulácia prvákov

  Celú fotogalériu si môžete pozrieť na facebookovej stránke fakulty.  

Dekanské voľno 25.10.2018

Oznamujeme denným aj externým študentom FBERG, že dňa 25.10.2018 (štvrtok) dekan Fakulty BERG, prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., udeľuje dekanské voľno.   

Imatrikulácia prvákov a Lámavica Baníkov

 

Dekanské voľno

Oznamujeme denným aj externým študentom FBERG, že na dni 31. 10. 2018 a  2. 11. 2018 dekan Fakulty BERG, prof. Ing. Michal...