Вступительные экзамены

 

Upozorňujeme všetkých študentov, že od 25.6.2018 do 19.8.2018 je otvorené kolo zápisov predmetov pre nasledujúci akademický rok 2018/2019. Vzhľadom k tomu, že od AR 2018/2019 budú zápisy uskutočňované len cez IS MAIS (e-zápis), žiadame študentov o dodržanie termínu. Zápis predmetov na študijnom oddelení bude spoplatnený v súlade s Príkazom rektora PR/TUKE/03/17.
 

Tlačivo prihlášky na vysokoškolské štúdium — bakalárske, inžinierske, doktorandské — nájdete po kliknutí na tento odkaz.

Informácia pre uchádzačov o ubytovanie v ŠDaJ TUKE (budúci prváci) na akademický rok 2018/2019


VIDEO#1: Stručná inštruktáž ako si podať prihlášku na VŠ ///  VIDEO#2: Zaujímavé info pre nových študentov