Vedenie fakulty

Dekan

cehlar prof. Ing. Michal Cehlár, PhD. Letná 9/A, 2. posch., č. dv. 232 tel.: +421-55-633 0018, +421-55-602 2009 e-mail: michal.cehlar@tuke.sk

Prodekani

janocko prof. Ing. Juraj Janočko, CSc., Dr. scient. prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť, vzdelávanie v III. stupni VŠ Letná 9/A, 2. posch., č. dv. 209 tel.: +421-55-602 2218 e-mail: juraj.janocko@tuke.sk
kozakova doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD. prodekanka pre vzdelávanie v I. a II. stupni VŠ a pedagogiky Letná 9/A, 2. posch., č. dv. 209 tel.: +421-55-602 2391 e-mail: lubica.kozakova@tuke.sk
khouri doc. Ing. Samer Khouri, PhD. prodekan pre rozvoj, propagáciu, koordináciu projektov a informatizáciu Letná 9/A, 2. posch., č. dv. 232 tel.: +421-55-633 0018, +421-55-602 2025 e-mail: samer.khouri@tuke.sk

Tajomníčka

michalkova Ing. Silvia Michalková Letná 9/A, 2. posch., č. dv. 231 tel.: +421-55-602 2164 e-mail: silvia.michalkova@tuke.sk

Predseda Akademického senátu F BERG

taus doc. Ing. Peter Tauš, PhD. Park Komenského 19, č. dv. 126b tel.: +421-55-602 2840 e-mail: peter.taus@tuke.sk