Oznam o promóciách

Nácvik na promócie na uskutoční dňa 20.06.2017 v Dome umenia Nácvik je povinný       14,00 hod.            Geologické inžinierstvo  ...

VIDEO: EIT meeting v Ľubľane

Výjazd Projektového pracoviska spred mesiaca – ale lepšie neskôr ako nikdy 🙂 Pozrite si všetko podstatné z cesty, zhrnuté do...

Pedagogická konferencia a Akademická obec

Dňa 16. mája sa uskutočnila Pedagogická konferencia Fakulty BERG, kde s prezentáciami vystúpili: RNDr. Jana Pócsová, PhD. na tému Implementácia blended learning...

Počet podaných prihlášok na FBERG

Uvádzame aktuálny počet podaných prihlášok záujemcov o štúdium na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií. Informácie o presnom počte sú...

Vedecká rada – úspešné habilitácie

Dňa 19. 5. 2017 sa konala Vedecká rada F BERG TUKE, na ktorej sa habilitovali: Ing.Janka Saderova, PhD., Ing. Henrieta...

Oznam o výstupe pre Ing. absolventov

Ak ste študentom inžinierskeho stupňa, ktorý v tomto akademickom roku riadne ukončí štúdium, venujte pozornosť Oznamu o výstupe, ktorý zobrazíte...

Letná škola v Číne

Našim študentom dávame do pozornosti nasledujúcu možnosť zúčastniť sa letnej školy v Číne, ktoré organizuje niekoľko amerických univerzít, ako aj...

Harmonogramy štátnych skúšok pre inžinierske štúdium

Dopravná logistika podniku DLP1 – 24-5-2017-Komisia-1 DLP1 – 24-5-2017-Komisia-2 Geologické inžinierstvo GI-25-5-2017 Geoturizmus GT-od-22-do-25-5-2017 Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností IGaKN-od-22-do-23-5-2017-Komisia-1-2-3...

Ocenenie od mestskej časti Ťahanovce

Ďakujeme za ocenenie od mestskej časti Ťahanovce, celá fakulta sa podieľa na úspechoch mladých ľudí, mnohí študenti a kolegovia z...

Medzinárodné Raw Materials Career Days v Krakowe

EIT Raw Materials v spolupráci s AGH Univerzitou v Krakowe organizujú Medzinárodné kariérne dni nerastných surovín v Poľsku v dňoch...