Akademický senát

Akademický senát F BERG TU v Košiciach

Predseda:

doc. Ing. Peter Tauš, PhD.
Ústav zemských zdrojov (ÚZZ)
Park Komenského 19
tel.: + 421-55-602 2840
e-mail: peter.taus@tuke.sk

Podpredseda:

doc. Ing. Marian Šofranko, PhD.
Ústav zemských zdrojov (ÚZZ)
Park Komenského 19
tel.: + 421-55-602 2955
e-mail: marian.sofranko@tuke.sk

Členovia - zamestnanecká časť:

 1. doc. Ing. Tomáš Bakalár, PhD.
  Ústav zemských zdrojov (ÚZZ)
  Park Komenského 19
  tel.: + 421-55-602 2958
  e-mail: tomas.bakalar@tuke.sk
 2. Ing. Peter Bindzár, PhD.
  Ústav logistiky (ÚL)
  Park Komenského 14
  tel.: + 421-55-602 3146
  e-mail: peter.bindzar@tuke.sk
 3. doc. Ing. Žofia Kuzevičová, PhD.
  Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov (ÚGKaGIS)
  Park Komenského 19
  tel.: + 421-55-602 2916
  e-mail: zofia.kuzevicova@tuke.sk
 4. doc. Mgr. Julián Kondela, PhD.
  Ústav geovied (ÚGV)
  Park Komenského 15
  tel.: + 421-55-602 3139
  e-mail: silvia.lukacinova@tuke.sk
 5. prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.
  Ústav logistiky (ÚL)
  Park Komenského 14
  tel.: + 421-55-602 3143
  e-mail: vieroslav.molnar@tuke.sk
 6. prof. Ing. Ján Terpák, CSc.
  Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov (ÚRaIVP)
  Boženy Němcovej 3
  tel.: + 421-55-602 5180
  e-mail: jan.terpak@tuke.sk
 7. doc. Ing. Erik Weiss, PhD.
  Ústav zemských zdrojov (ÚZZ)
  Boženy Němcovej 32
  tel.: + 421-55-602 2332
  e-mail: erik.weiss@tuke.sk
 8. doc. Ing. Gabriel Wittenberger, PhD.
  Ústav zemských zdrojov (ÚZZ)
  Park Komenského 19
  tel.: + 421-55-602 3148
  e-mail: gabriel.wittenberger@tuke.sk

Členovia - študentská časť:

 1. Ing. Barbora Benčőová
  Ekonomika zemských zdrojov
  e-mail: barbora.bencoova@gmail.com
 2. Ing. Peter Bokša
  Priemyselná logistika
  e-mail: peter.boksa@gmail.com
 3. Ing. Matej Puzder
  Ekonomika zemských zdrojov
  e-mail: matej.puzder@tuke.sk
 4. Bc. Rastislav Stašák
  Manažérstvo procesov
  e-mail: rasto.stasak@gmail.com
 5. Ing. Dominik Tudoš
  Ekonomika zemských zdrojov
  e-mail: dominiktudos@gmail.com