Harmonogramy štátnych skúšok pre inžinierske štúdium

Dopravná logistika podniku

DLP1 – 24-5-2017-Komisia-1
DLP1 – 24-5-2017-Komisia-2


Geologické inžinierstvo

GI-25-5-2017


Geoturizmus

GT-od-22-do-25-5-2017


Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností

IGaKN-od-22-do-23-5-2017-Komisia-1-2-3


Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín

IPZaSS-24-5-2017


Manažérstvo zemských zdrojov

MZZ-23-5-2017-Komisia1
MZZ-24-5-2017-Komisia1-


Mineralurgia a environmentálne technológie

MET-25-5-2017


Priemyselná logistika

PLG-25-5-2017-Komisia-1
PLG-25-5-2017-Komisia-2
PLG-25-5-2017-Komisia-3
PLG-26-5-2017-Komisia-1-Externe


Riadenie procesov získavania a spracovania surovín

RPZaSS-22-5-2017


Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle

Harmonogram SZS TNPP Ing_2016_17


Využívanie alternatívnych zdrojov energie

VAZE-22-5-2017-dopoludnia
VAZE-22-5-2017-popoludni
VAZE-23-5-2017-dopoludnia
VAZE-23-5-2017-popoludni-externe


Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika

ZPaBT-23-5-2017