Harmonogramy štátnych skúšok pre bakalárske štúdium

Dopravná logistika podniku

Dopravná logistika podniku 25-4 Komisia 1
Dopravná logistika podniku 25-4 Komisia 2
Dopravná logistika podniku 26-4 Komisia 1
Dopravná logistika podniku 26-4 Komisia 2


Geodézia a kataster nehnuteľností a Geodézia a GIS

Geodézia a kataster nehnuteľností a Geodézia a GIS


Geológia a regionálny rozvoj

Geológia a regionálny rozvoj


Geoturizmus – pozor zmena!

Geoturizmus 1
Geoturizmus 2
Geoturizmus 3
Geoturizmus 4


Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín

Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín


Manažérstvo procesov

Manažérstvo procesov


Manažérstvo zemských zdrojov

Manazerstvo zemskych zdrojov_Bc_2017-1 – pozor zmena!


Priemyselná logistika

Priemyselná logistika 27-4 Komisia 1pozor zmena!
Priemyselná logistika 27-4 Komisia 2
Priemyselná logistika 28-4 Komisia 1


Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín

Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín


Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle

Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle


Využívanie alternatívnych zdrojov energie

Využívanie alternatívnych zdrojov energie


Baníctvo

Baníctvo a geotechnika
Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika
Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika-Zlozenie komisie